inkubatory - sprzedaż

  .: Inkubatory.net strona główna

  Urządzenia lęgowe:
  .: Inkubatory do jaj
  .: Inkubator
  .: Inkubacja jaj
  .: Sztuczne lęgi
  .: Inkubatory hobbystyczne
  .: Inkubatory profesjonalne
  .: Inkubatory przemysłowe
  .: Wylęgarnie
  .: Odchowalniki
  .: Klujniki

  Testy i przykłady:
  .: Aparaty lęgowe
  .: Literatura

  Porady:
  .: Odchów piskląt
  .: Dezynfekcja jaj
  .: Częste problemy
  .: Odchowalnia
  .: PrzsePwietlanie jaj

  Budowa:
  .: Budowa Inkubatora
  .: Klujnik
  .: Wychowalnia

  Informacje:
  .: Kontakt
  .: Mapa strony
  .: Autorzy
  

   Aparaty lęgowe do wylęgu jaj     Na początku należy sobie zadać pytanie. Na czym polega różnica, co to są aparaty lęgowe czy jest jakaś różnica między aparatem lęgowym, a inkubatorem. Odpowiedź jest prosta, aparaty lęgowe to dokładnie to samo co inkubatory. Przy czym przez określenie aparatu lęgowego należy rozumieć większą wszechstronność. Aparat lęgowy to rządzenie które jest uniwersalne i może służyć jako klujnik lub jako inkubator, a w szczególnym przypadku jako jedno i drugie.

     Często inkubatory mają uniwersalne tace lęgowe, problem jest rozwiązywany w ten sposób że taca lęgowa szybko może zostać zamieniona na tace klujnikową. Dlatego też przy zakupie warto przeanalizować i przemyśleć potrzeby naszej hodowli.

     Przykładem może być aparat lęgowy dwuczęściowy, składający się w dolnej części z inkubatora i oddzielnego klujnika. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które hodują różne gatunki ptaków ozdobnych. Jaja do inkubatora nakładane są często, po kilka kilkanaście sztuk. W rezultacie czego bywa, że w inkubatorze w jednym momencie może znajdować się nawet kolka wsadów różnych gatunków jaj. Aby nie zakłócać procesu inkubacji, klucie przeprowadzamy w typowym klujniku.

     Drugim przykładem jest typowy jednokomorowy aparat lęgowy z oddzielnymi tacami. Zaletą jest zwarta konstrukcja i oszczędność energii. Do ogrzewania mamy tylko jedna komorę lęgową.

     Przełożenie jaj większości gatunków ptaków z inkubatora do klujnika powinno wiązać się ze zmianą parametrów środowiskowych w komorze lęgowej:
  • wilgotność - zwiększenie wilgotności minimum o 10 %rH
  • temperatura - zmniejszenie o 0,3 do0,5 oC
Dokładny opis w dziale inkubacja jaj

     Dodatkowym ważnym elementem obsługi urządzeń lęgowych jest fakt iż jaja w inkubatorze podczas inkubacji muszą być obracane, gdy tymczasem jaja podczas klucia muszą mieć zapewnioną stabilność termiczną i spokój - nie można ich obracać.
Przykłady klasycznych apartaów lęgowych.


Dwuczęściowy aparat lęgowy
Jednokomorowy aparat lęgowy z wydzielonymi dwoma tacami lęgowymi
      W wielu aparatach lęgowych występuje wyraźna tendencja do opadania zimniejszego powietrza na dno komory lęgowej. Procesu tego nie jest w stanie zatrzymać nawet wymuszona wentylacja inkubatora. Często jest to jednak skłonność pożądana. W dolnej części umieszcza się tace klujnikowe i w naturalny sposób przy klucia mamy obniżoną temperaturę o dziesiąte części stopnia Celsjusza.

(C) Inkubatory.net