Inkubatorynet mobile logo
Strona główna » Regulamin

Regulamin

§1 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Inkubatory.net

 1. Portal Inkubatory.net jest serwisem prowadzonym przez Administratorów w celach edukacyjnych i informacyjnych związanymi z tematyką inkubacji jaj i hodowli drobiu. Serwis jest przeznaczony dla wszystkich Użytkowników Internetu zainteresowanych tematyką inkubacji i hodowli zwierząt.
 2. Dostęp do serwisu oraz korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 3. Celem serwisu jest edukacja, wymiana doświadczeń oraz promocja odpowiedzialnej hodowli zwierząt.

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I UMIESZCZANIA KOMENTARZY

 1. Każdy użytkownik czytający artykuły na stronie www.inkubatory.net ma prawo do wyrażania swoich spostrzeżeń, uwag i opinii poprzez umieszczanie komentarzy pod artykułami.
 2. Wszystkie komentarze są publikowane na stronie od razu po ich napisaniu przez użytkownika, chyba że zostaną uznane za mało wartościowe i podlegają automatycznej walidacji.
 3. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia komentarza, jeśli:
  • Komentarz zawiera treści wulgarne, obraźliwe, nieposiadające sensu merytorycznego.
  • Komentarz nawołuje do nienawiści rasowej, dyskryminacji osób lub łamie obowiązujące prawo.
  • Treści komentarza są niezgodne z powyższym regulaminem, obowiązującym prawem polskim, lub nieprawdziwe.
  • Komentarz nie wnosi wartości do dyskusji na portalu.
 4. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do edycji komentarza, jeśli:
  • Komentarz zawiera błędy ortograficzne, językowe, które można poprawić.
  • Część komentarza nie jest związana tematycznie z treścią artykułu, ale stanowi wartość dodaną do dyskusji.
 5. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad poprawnej polszczyzny oraz kultury osobistej w komunikacji z innymi użytkownikami.
 6. Za treści zamieszczone przez użytkowników serwisu odpowiada sam użytkownik. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników.
 7. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania, edycji lub blokowania kont użytkowników naruszających powyższy regulamin.
 8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu będą rozstrzygane na zasadzie dialogu i poszanowania dla opinii innych użytkowników.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.inkubatory.net.
Dziękujemy za korzystanie z serwisu Inkubatory.net oraz za przestrzeganie powyższych zasad!